7 8 9 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

Które gałęzie rzemiosła rozwinęły się jako pierwsze - i dlaczego właśnie one?

Rozwiązanie: