7 8 9 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Wyjaśnij, do jakich celów ludzie wykorzystywali jaskinię.

Rozwiązanie: