7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Czym się różnił klimat Europy sprzed 40 tysięcy lat od dzisiejszego klimatu?

Rozwiązanie: