5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zadania i ich rozwiązania:


Uzupełnij zdania właściwymi terminami.Nauka badająca powłokę ziemską, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związki zachodzące między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka to … .
Rozwiązanie:

Geografia 5 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Mariola Borzyńska, Małgorzata Smoręda, Izabela Szewczyk

ISBN

978-83-021-7432-2

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń