63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Rozpoznaj przedstawione strefy krajobrazowe i wpisz pod fotografiami ich nazwy. Podpisz wskazane elementy.

Rozwiązanie: