62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Zosia i Ania miały przygotować plakaty dotyczące zwierząt wybranych stref krajobrazowych. Zosia wybrała strefę sawann, a Ania – strefę stepów. Dziewczynki wycięły fotografie do plakatów ze starych czasopism. Pomóż dziewczynkom przyporządkować zwierzęta, których fotografie znalazły w czasopismach, do odpowiednich stref. Połącz liniami fotografie zwierząt z właściwymi imionami dziewczynek.

Rozwiązanie: