89 90 102 103 104 105 106

Scharakteryzuj wielkie religie uniwersalne. Omów ich główne założenia, podaj przybliżoną liczbę wyznawców oraz wymień nazwy obszarów, na których się oni koncentrują. 

Rozwiązanie:
Wśród religii uniwersalnych wyróżniamy chrześcijaństwo, islam i hinduizm.
Pokaż więcej...