<
10 11 13 14 16 18

Odszukaj w dostępnych źródłach informacje dotyczące obszaru, który - mimo ogłoszenia niepodległości nie jest uznawany za państwo przez większość członków ONZ i znajduje się najbliżej Polski. 

Rozwiązanie:
Państwa nieuznawane to państwa które de facto są krajami niepodległymi, posiadają własny system prawny i autonomicznie zarządzają całym swoim terenem, lecz nie są uznawane przez większość krajów jako formalne państwo.
Pokaż więcej...