78 80 83 89 90

Podaj po trzy przykłady pozytywnych i negatywnych skutków dużego zróżnicowania etnicznego ludności w wybranych kraju lub regionie. 

Rozwiązanie:
Grupy etniczne to grupy ludności charakteryzujące się odmienną kulturą i przynależnością, ale nie posiadające własnego terytorium.
Pokaż więcej...