78 80 84 89 90

Porównaj zróżnicowanie narodowościowe Polski ze zróżnicowaniem narodowościowym narodowościowym krajów, których dotyczą wykresy. Sformułuj wnioski. 

Rozwiązanie:
Na zróżnicowanie narodowościowe przekłada się przynależność mieszkańców danego terytorium do różnych państw.
Pokaż więcej...