68 70 80 83 84 89

Wskaż na mapie zamieszczonej w podręczniku po trzy przykłady krajów o najwyższym (dodatnim i ujemnym ) saldzie migracji zagranicznych. Wyjaśnij główne przyczyny utrzymywania się tych państwach dodatniego lub ujemnego salda migracji.  

Rozwiązanie:
Wzór na saldo migracji: SM= I/E gdzie: SM - saldo migracji; I - imigranci; E - emigranci.
Pokaż więcej...