56 59 61 62 68 70

Wskaż trzy obszary uznawane za anekumenę. Wymień bariery ograniczające osadnictwo na tych terenach. 

Rozwiązanie:
Wśród barier osadniczych wyróżniamy: barierę termiczną - zbyt wysokie/niskie temperatury powietrza; barierę świetlną - np. zjawisko dni i nocy polarnych; barierę wysokościową - zbyt duże wysokości względne, przekładające się na zmiany ciśnienia atmosferycznego; barierę wodną - zbyt mało (np. na pustyniach) bądź zbyt dużo (np. w lasach równikowych) opadów atmosferycznych; barierę ekologiczną - np. katastrofy ekologiczne. Anekumena to obszary bezludne.
Pokaż więcej...