52 53 56 59 61 66 68 70

Na podstawie podręcznika oraz rocznika statystycznego omów etapy rozwoju demograficznego społeczeństwa wybranego kraju. 

Rozwiązanie:
Kraje wysoko rozwinięte będą znajdowały się na ostatnich etapach rozwoju, natomiast słabo rozwinięte znajdują się w pierwszych fazach.
Pokaż więcej...