52 53 56 59 62 66 68 70

Sformułuj prawidłowość zachodzącą między wartością współczynnika dzietności a odsetkiem osób, które ukończyły 65 lat. 

Rozwiązanie: