35 36 37 39 42 43 44 46 52 53 56

Dokończ zdanie. Wybierz A lub B oraz jej uzupełnienie 1 lub 2. 

na mapie przedstawiono 

A.wielokryterialny wskaźnik ubóstwaktóry przyjmuje wartości bliższe 1 1.w krajach wysoko rozwiniętych
B.wskaźnik rozwoju społecznegoktóry przyjmuje wartości bliższe 1 2.w krajach słabo rozwiniętych 

Rozwiązanie:
Większość krajów Afryki wykazuje znaczny stopień ubóstwa, a wskaźnik rozwoju społecznego dla krajów ubogich przyjmuje najmniejsze wartości. Wielokryterialnego wskaźnika ubóstwa nie oblicza się dla krajów wysoko rozwiniętych, takich jak USA czy Kanada, stąd uznano je za kraje niebadane.
Pokaż więcej...