33 35 36 37 39 42 43 45 46 52 53

Poniżej przedstawiono opisy konfliktów zbrojnych, które toczą się obecnie w południowo-zachodniej części Azji. 

A. Wojna o podłożu religijnym i plemiennymi trwa od 2015r.Sronami konfliktu są wspierany przez Arabię Saudyjską rząd państwa oraz Islamscy ekstremiści. Konflikt przyczynił się do wystąpienia klęski głodu i epidemii różnych chorób.

B. Konflikt rozpoczął się w 2011r. od wybuchu wojny domowej, podczas której doszło do ogromnych zniszczeń i eskalacji przemocy z użyciem broni chemicznej, W 2014r tereny osłabionego kraju zajęli bojownicy. Państwa Islamskiego, którzy zostali pokonani dopiero pod koniec 2019r. 

C. Konflikt, nazywany najwyżej prowadzoną wojną świata toczy się nieprzetrwanie od 1947r. kiedy to nastąpiła dekolonizacja terytorium brytyjskiego w tej części Azji, Byłą kolonię podzielono na dwa państwa, które spierają się o żyzny teren w kotlinach górskich. 

RegionOpis konfliktu (wpisz literę)Lokalizacja na mapie (wpisz numer)
Syria  
Kaszmir   

   

Rozwiązanie:
konflikty zbrojne to wszelkie działania z użyciem siły, jakie zachodzą pomiędzy państwami.
Pokaż więcej...