33 35 36 37 39 43 44 45 46 52 53

Wskaż wydarzenia, które wpłynęły na współczesny podział polityczny świata. 

A. Okrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 r. 

B. Dekolonizacja

C. Szybki rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych

D. I i II wojna światowa

 

Rozwiązanie: