362 366 367 368 369
>

Uzupełnij tabelę. Przedstaw zmiany, które zaszły w podanych elementach środowiska geograficznego na przedstawionym obszarze w wyniku działalności tego przedsiębiorstwa.

Element środowiska Zmiana
Rzeźba terenu 
stosunki wodne 
Szata roślinna  

Rozwiązanie:
Kopalnie odkrywkowe to kopalnie, w których nie prowadzone są żadne tunele bądź odwierty, ponieważ cały teren zostaje odsłonięty. Stosuje się je gdy zasoby są stosunkowo płytko i są bardzo rozległe. Najczęściej pozyskuje się w ten sposób węgiel brunatny.
Pokaż więcej...