33 35 36 39 42 43 44 45 46

Porównaj rozmieszczenie krajów o najwyższym HDI oraz najwyższym PKB. Wyciągnij wnioski, 

Rozwiązanie:
PKB - produkt krajowy brutto; HDI - wskaźnik rozwoju społecznego.
Pokaż więcej...