353 357 366 367 368 369 370

Sprawdź w dostępnych źródłach, czy w gminie, w której mieszkasz prowadzi się lub planuje prace związane z jej rewitalizacją. Ustal, na czym one polegają bądź  czego mają dotyczyć. 

Rozwiązanie:
Rewitalizacja to wzmacnianie walorów danego obszaru poprzez stosowanie odpowiednio dobranych działań.
Pokaż więcej...