342 346 347 357 362

Wyjaśnij, w jaki sposób budowa infrastruktury transportowej wpływa na środowisko przyrodnicze.  

Rozwiązanie:
Infrastruktura transportowa to wszelkiego rodzaju drogi czy tunele, umożliwiające rozwój tego rodzaju usług.
Pokaż więcej...