25 33 36 37 39 42 43 44 45 46

Opisz prawidłowości przestrzenne w zróżnicowaniu państw świata wg wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca. 

Rozwiązanie:
PKB - produkt krajowy brutto - określa nam poziom rozwoju gospodarczego kraju; wyższe PKB będzie charakteryzowało bogate kraje zachodu.
Pokaż więcej...