310 312 316 317 319 322 325

Porównaj zmiany liczby zagranicznych wyjazdów turystycznych w Ameryce w latach przedstawionych na wykresie ze zmianami tej liczby, które zaszły w tym czasie w Azji, Australii i Oceanii. Wyjaśnij przyczyny stwierdzonych prawidłowości . 

Rozwiązanie:
Wszystkie kontynenty przedstawione na wykresie odznaczają się tendencją wzrostową.
Pokaż więcej...