310 312 316 319 320 322 325

Wskaż poprawne dokończenia zdania

Sprzedaż towarów pochodzących z wcześniejszego importu to: 

A. eksport

B. import

C. reeksport

D. saldo bilansu handlowego 

Rozwiązanie:
eksport - kupno towarów zza granicy; import - sprzedaż towarów za granicę; reeksport - sprzedaż kupionych wcześniej towarów.
Pokaż więcej...