310 312 317 319 320 322 325

Przerysuj tabelę do zeszytu. Następnie wpisz w odpowiednich kolumnach przykłady usług materialnych i usług niematerialnych wybrane spośród podanych.

kurs doskonalenia zawodowego, naprawa komputera, remont mieszkania, udzielanie korepetycji, naprawa samochodu, zabiegi rehabilitacyjne. 

Usługi MaterialneUsługi Niematerialne 
  

Rozwiązanie:
Usługi materialne to usługi oddziaływające na produkty materialne, np. naprawa samochodu. Usługi niematerialne to usługi czynnościowe, funkcjonujące bez związku z wyrobami materialnymi, np. edukacja.
Pokaż więcej...