304 310 316 317 319 320 322

Podaj przyczyny dużego udziału Europy w międzynarodowym ruchu turystycznym.  

Rozwiązanie:
Na rozwój turystyki wpływają: warunki klimatyczne, urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowana linia brzegowa, osobliwość fauny i flory, zabytki architektoniczne, parki narodowe, zabytki kultury, imprezy kulturalne, miejsca kultu religijnego, walory kulinarne, zróżnicowana baza noclegowo-gastronomiczna, terenu i obiekty sportowe, dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna.
Pokaż więcej...