293 299 310 312

Omów dwie, najistotniejsze Twoim zdaniem, przyczyny dynamicznego rozwoju turystyki. 

Rozwiązanie:
Na rozwój turystyki wpływają: warunki klimatyczne, urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowana linia brzegowa, osobliwość fauny i flory, zabytki architektoniczne, parki narodowe, zabytki kultury, imprezy kulturalne, miejsca kultu religijnego, walory kulinarne, zróżnicowana baza noclegowo-gastronomiczna, terenu i obiekty sportowe, dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna.
Pokaż więcej...