288 291 293 304 310

Scharakteryzuj czynniki wpływające na rozwój handlu międzynarodowego. 

Rozwiązanie:
Handel międzynarodowy (zagraniczny) to odpłatna wymiana towarów między państwami.
Pokaż więcej...