280 281 282 286 288 293 299

Ustal, na których spośród zamieszkanych kontynentów nie istnieją centra finansowe o znaczeniu globalnym, i wyjaśnij, dlaczego tak jest. 

Rozwiązanie:
Centra o znaczeniu globalnym to skupiska firm, które swoją działalność prowadzą dla podmiotów z całego świata (zyskując tym samym uznanie międzynarodowe).
Pokaż więcej...