277 280 281 282 286 291 293 299

Sformułuj i uzasadnij tezę dotyczącą związku między liczbą uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych a dostępem do usług edukacyjnych. 

Rozwiązanie:
W zależności od rozwoju gospodarczego państwa, rozwój do edukacji może być zarówno łatwo dostępny (Europa Środkowa), jak i mocno ograniczony (biedne kraje afrykańskie).
Pokaż więcej...