277 280 281 282 288 291 293

Wymień, pięć państw będących liderami innowacji. 

Rozwiązanie: