273 277 281 282 286 288 291

Podaj przykłady słabo i średnio rozwiniętych państw, w których liczba użytkowanych telefonów komórkowych przewyższą liczbę mieszkańców. Ustal, jakie są przyczyny tego zjawiska. 

Rozwiązanie:
Telefonia komórkowa jest przykładem rozwoju łączności.
Pokaż więcej...