268 273 280 281 282 286 288

Wymień czynniki rozwoju transportu samochodowego, które są według Ciebie najważniejsze. Uzasadnij swój wybór. 

Rozwiązanie:
Transport dzielimy na transport lądowy (np. szynowy czy drogowy), wodny (śródlądowy lub morski) oraz powietrzny.
Pokaż więcej...