262 263 264 268 277 280 281 282

Na podstawie poniższej mapy i innych źródeł informacji ustal, co jest powodem braku sieci kolejowej w niektórych państwach. 

Rozwiązanie: