248 249 251 253 260 261 262 263 264

Przedstaw argumenty przemawiające a budową elektrowni jądrowej w miejscu Twojego zamieszkania i przeciwko niej. 

Rozwiązanie: