242 243 244 248 249 251 256 260 261 262 263 264

Podaj nazwę zamieszkanego kontynentu na którym nie ma elektrowni jądrowych. Na  podstawie dostępnych źródeł wyjaśnij, dlaczego nie są tam one budowane. 

Rozwiązanie:
Energetyka atomowa polega na produkcji energii elektrycznej poprzez rozszczepianie atomów pierwiastków promieniotwórczych (głównie uranu 235). Powstałe w tym procesie ciepło zamienia wodę w parę która napędza turbiny. W celu funkcjonowania takich obiektów wymagany jest dostęp do dużej ilości wody oraz duże nakłady finansowe przy powstawaniu infrastruktury.
Pokaż więcej...