225 227 228 231 233 235 242 243 244

Scharakteryzuj prawidłowości przestrzenne udziału budownictwa w strukturze zatrudnienia na świecie. 

Rozwiązanie:
Budownictwo to dział usług zajmujący się wznoszeniem budynków, rozwojem infrastruktury, a w przypadkach koniecznych rozbiórkami lub wyburzeniami. Może odbywać się zarówno na lądzie, jak i na morzu. Struktura zatrudnienia obrazuje ilość osób zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki. W przypadku państw rozwijających się charakterystyczne jest bardzo duże zatrudnienie w rolnictwie. Następnie, z biegiem czasu i modernizacji upraw rozwija się przemysł, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych najbardziej znaczącym sektorem są usługi.
Pokaż więcej...