225 227 228 231 234 235 242 243 244

Na podstawie dostępnych źródeł ustal dlaczego w Grecji w latach 2005-2018 nastąpił bardzo duży spadek udziału budownictwa w strukturze zatrudnienia. 

Rozwiązanie:
Budownictwo to dział usług zajmujący się wznoszeniem budynków, rozwojem infrastruktury, a w przypadkach koniecznych rozbiórkami lub wyburzeniami. Może odbywać się zarówno na lądzie, jak i na morzu.
Pokaż więcej...