219 221 225 228 231 233 234 235

Wyjaśnij, dlaczego najwięcej okręgów przemysłowych znajduje się w Europie. 

Rozwiązanie:
Przemysł to jeden działów gospodarki państwowej polegający na eksploatowaniu zasobów naturalnych, przetwarzaniu ich, wytwarzaniu wszelkich produktów potrzebnych człowiekowi oraz produkcji energii elektrycznej. Okręgi przemysłowe to obszary, na których dominuje silna koncentracja zakładów przemysłowych. Poszczególne zakłady powiązane są ze sobą technicznie, produkcyjnie oraz ekonomicznie, poprzez co skupienie ich w jednym miejscu znacznie zwiększa ich wydajność.
Pokaż więcej...