214 219 225 227 228 231

Omów trzy różnicę między przemysłem tradycyjnym a przemysłem zaawansowanych technologii. 

Rozwiązanie:
Przemysł to jeden działów gospodarki państwowej polegający na eksploatowaniu zasobów naturalnych, przetwarzaniu ich, wytwarzaniu wszelkich produktów potrzebnych człowiekowi oraz produkcji energii elektrycznej. Przemysł tradycyjny polega na pozyskiwaniu różnych zasobów naturalnych oraz ich przetwarzaniu w niskim stopniu. Odpowiada również za wytwarzanie produktów na rzecz innych gałęzi przemysłu, dóbr materialnych, lecz tych bardziej podstawowych oraz za produkcję energii elektrycznej w sposób konwencjonalny. Przemysł zaawansowanej technologii nazywany inaczej przemysłem high-tech zajmuje się wytwarzaniem o wysokim poziomie przetwarzania. Do pracy w jego zakresie potrzebna jest wysoce wykwalifikowana kadra, często zaplecza naukowo-badawcze i bardzo duże środki finansowe. Działy kwalifikujące się do przemysłu high-tech  to np. przemysł elektroniczny, kosmiczny czy biotechnologia.
Pokaż więcej...