194 195 198 202 203 204 206 214

Sformułuj zależność między rozmieszczeniem  obszarów wód niedotlenionych a wielkością przyszłych połów ryb i handlu rybami na świecie. 

Rozwiązanie:
Niedotlenienie wód to stan w którym procent tlenu zawartego w wodzie jest bardzo mały. Głównymi powodami są: zanieczyszczenia wód; wzrost temperatury wody z racji globalnego ocieplenia (ciepłe wody gorzej zatrzymują tlen);dostawanie się do mórz dużych ilości składników odżywczych zwiększających wzrost populacji glonów, które po obumarciu są rozkładane na dnie przez bakterie przy użyciu tlenu.
Pokaż więcej...