194 195 198 202 204 205 206 214

Przyporządkuj wymienionym państwom właściwe opisy ich rolnictwa. Zapisz w zeszycie poprawne zestawienia. 

A. Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia

B. Wielka Brytania, Belgia, Francja

C. Chiny, Indie, Tajlandia

D. Brazylia, Kolumbia, Kostaryka

a) Rolnictwo intensywne, rynkowe o dużych nakładach kapitału 

b) Rolnictwo wielkoobszarowe ekstensywne, towarowe, o znacznym udziale chowu.

c) Rolnictwo wielkoobszarowe, plantacyjne z przewagą monokultur. 

d)Rolnictwo intensywne, nawadnianie, o dużych nakładach pracy rąk ludzkich

e) Rolnictwo pierwotne  

Rozwiązanie: