191 194 195 198 203 204 205 206

Przerysuj tabelę do zeszytu. Następnie podziel wymienione regiony ze względu na występowanie niekorzystnych lub korzystnych warunków przyrodniczych rozwoju rolnictwa. Wpisz w odpowiednich kolumnach właściwe nazwy wybrane spośród podanych. 

Nizina La Platy, Południowo-wschodnie wybrzeże Australii, Takla Makan, środkowa i południowa  część Niziny Wschodnioeuropejskiej, Masyw Ahaggar Labrador, nadrzecze niziny południowej Azji, Wyżyna Środkowosyberyjska 

Regiony o niekorzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa Regiony o korzystnych  warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa 
??

Rozwiązanie:
Takla Makan i masyw Ahaggar to obszary pustynne, które nie mają korzystnych warunków dla rolnictwa - jest za sucho i nie ma odpowiedniej gleby, ·       Półwysep Labrador i Wyżyna Środkowosyberyjska leżą w strefie klimatu umiarkowanego oraz subpolarnego - jest tam bardzo krótki okres wegetacyjny bo często są temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza, mają również bardzo słabe gleby (np. bielice, które charakteryzują się małym stopniem próchnicy, który jest składnikiem pokarmowym dla roślin). ·       południowo-wschodnie wybrzeże Australii ma łagodny klimat (dzięki ciepłemu prądu morskiemu są odpowiednie dla upraw sumy opadów), ·       środkowa i południowa część Niziny Wschodnioeuropejskiej wykształciły się czarnoziemy, które są najlepszymi glebami dla upraw rolnych - mają największą ilość próchnicy w glebie oraz utrzymują odpowiednią ilość minerałów i wody. ·       nadrzeczne Niziny Południowej Azji i Nizina La Platy mają bardzo żyzne gleby - mady rzeczne, które są korzystne dla roślinności.
Pokaż więcej...