189 191 194 195 202 203 204 205 206

Omów rozmieszczenie najważniejszych łowisk na świecie. 

Rozwiązanie:
Rozmieszczenie łowisk na świecie jest zależne od mieszania się wód o różnych temperaturach i poziomie zasolenia. Dzięki temu jest większe natlenienie wody i występuje większa ilość pożywienia dla fauny wodnej. Główne łowiska znajdują się na Oceanie Spokojnym ze względu na pionową cyrkulację mas wody oraz działalność (mieszanie się) prądów morskich.
Pokaż więcej...