189 191 194 198 202 203 204 205 206

Jakie czynniki wpływają Twoim zdaniem na wzrost udziału akwakultury w rybactwie? 

Rozwiązanie: