183 189 191 195 198 202 203 204 205

Wyjaśnij na przykładach przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia formacji leśnych na świecie. 

Rozwiązanie:
Na rozmieszczenie lasów wpływają zarówno czynniki przyrodnicze (np. klimat i szata roślinna), jak i działalność ludzka (np. wylesianie obszarów pod pola uprawne).
Pokaż więcej...