169 172 183

Wyjaśnij, dlaczego produkcja w większych uprzemysłowionych gospodarstwach rolnych jest bardziej efektywna niż w gospodarstwach ekologicznych i pozwala osiągnąć większe zyski. 

Rozwiązanie:
Rolnictwo ekologiczne to rolnictwo, w którym nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów czy hormonów, poprawiających wzrost roślin i zwierząt. Rolnictwo uprzemysłowione to rolnictwo w pełni zmechanizowane, nastawione na wydajność poprzez stosowanie nawozów i środków ochrony roślin i zabiegów weterynaryjnych dla zwierząt.
Pokaż więcej...