153 169 172

Wymień czynniki, które wywierają największy pływ na rozwój rolnictwa w Twoim regionie. 

Rozwiązanie: