143 146 151 153

Omów zależność między wartością indeksu globalizacji a poziomem rozwoju społeczno- gospodarczego państw. 

Rozwiązanie: