135 136 137 138 143 150 151 153

Uzasadni stwierdzenie, że udział usług w strukturze zatrudnienia lub w strukturze wartości dodanej brutto świadczy o poziomie rozwoju społeczno- gospodarczego danego kraju. 

Rozwiązanie:
Usługi to jeden z działów gospodarki, w którym nie wytwarza się produktów materialnych, zaś świadczy jakąś czynność na rzecz klienta.
Pokaż więcej...